Coronavirus, en nu?

Coronavirus, en nu?

Sinds 15 maart 2020 18.00 uur heeft onze overheid de maatregelen ter verspreiding van het Coronavirus aangescherpt. Ook wij vinden het prioriteit om het Coronavirus een halt toe te roepen en houden ons derhalve strikt aan de richtlijnen van het RIVM. Adviesbezoeken vinden enkel doorgang na goed overleg met onze opdrachtgevers en cliënten waarbij beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen. 

Daar waar gezondheidsklachten met griepachtige verschijnselen (hoesten, verkouden, kortademigheid) een rol spelen nemen wij geen risico en zullen wij afspraken in beider belang niet door laten gaan. We bekijken dit van dag tot dag met de afspraken van betreffende dag. 

We hebben extra aandacht voor hygiëne en wassen onze handen met regelmaat, geven geen handen meer en houden gepaste afstand bij een adviesbezoek en willen u verzoeken hetzelfde te doen en uw huis en oppervlaktes zoals deurklinken vaker dan normaal gebruikelijk is te reinigen. Laten we werkzaamheden door laten gaan waar mogelijk, onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet in verlegenheid brengen maar pro-actief voor elkaar zorgen! 

Na 1,5 jaar zien we inmiddels gelukkig een daling in het aantal besmettingen welke mogelijk is geworden door het vaccinatie beleid in Nederland. Alle medewerkers van Accent in Huis zijn inmiddels gevaccineerd. Nu maar hopen dat de daling voortzet en we ons normale leven weer snel kunnen oppakken.

#coronavirus #maatregelen #voorelkaarzorgen #accentinhuis #extrahygiëne #geenhandenschudden #handenwassen #afstandhouden #verantwoordelijkheidnemen #doorwerkenwaarkan